In 3 stappen maak je plastic. In 3 stappen verander je jouw toekomst.

Wat is dat plastic nou eigenlijk precies en waarom is het zo’n groot probleem? En is het überhaupt wel zo’n groot probleem? In 3 stappen maak je plastic, deze 3 stappen hebben we ook nodig om onze uitdaging rondom het plastic op te lossen. De oplossing van de uitdaging vind je niet alleen bij bedrijven, de wetenschap of de politiek. We hebben iedereen nodig om een sterk menselijk netwerk van polymeren te vormen.

Initiatie.

Bij deze stap is een zeer reactief deeltje aanwezig graag wil reageren met een monomeer. Voor deze reactie is een katalysator nodig; bvb. de invloed van licht of temperatuur.

‘Ik maak het verschil.‘ Er is iets. Iets van buitenaf wil naar binnen. Een actie, een goed doel of gevoel. Iets, wat niet te berekenen valt of uit te drukken is in formules, maakt jou krachtig tot actie.

Propagatie.

Bij deze stap komt een reactief monomeer deeltje wat gevormd is bij de eerste stap; andere monomeren tegen. Zo wordt er net als bij het Snake spel op je Nokia een lange keten gevormd van monomeren die samen een polymeer vormen.

‘Jij maakt het verschil.’ Jij zorgt voor reactie en misschien is het maar klein of lijkt het onbelangrijk. Alle kleine acties maken samen het verschil.

Terminatie.

Bij deze stap komen twee reactieve propagerende ketens elkaar tegen. Ze botsen samen tot een grote slang. Het polymeernetwerk is geboren!

‘Wij maken het verschil.’ Verschillende partijen geven elkaar een hand. Er ontstaat langzaam een netwerk van mensen, bedrijven en de politiek. We hebben iedereen nodig om een sterk netwerk te vormen net zoals polymeren dat doen. Samen werken we aan een oplossing voor onze uitdaging.